Gebruikerslogin

Over ons

Wij streven ernaar om onze Club en haar supporters te helpen door de passie van haar trouwe supporters te kanaliseren in een wettelijk onderbouwde, democratisch werkende en vooruitstrevende non-profit supportersorganisatie.

De Federatie Antwerp Supporters (Clubs), FAS(C), streeft ernaar om zowel de Club als haar supporters beter te maken door de passie van de supporters te centraliseren in een vooruitstrevende VZW, door haar leden bestuurt, democratisch samengesteld, en niet op winstbejag uit.

De belangrijkste doelstellingen van de Federatie Antwerp Supporters (Clubs) zijn:

  • De banden tussen het bestuur van Royal Antwerp Football Club en haar supporters versterken, door de dialoog tussen bestuur en de Supporters Federatie te optimaliseren.

  • Dat er ter bevordering van Royal Antwerp FC naar behoren rekening wordt gehouden met de belangen van haar supporters.

  • Uiteindelijk, om de volledige, democratische verantwoording en constructieve betrokkenheid van de supporters in de leiding en de toekomst van Royal Antwerp FC, met inbegrip van de democratische verkiezing van supporters in de raad van bestuur, te bevorderen.

De Federatie zal zich verantwoordelijk gedragen en waken over de toekomst van Royal Antwerp FC. Als de Federatie van mening is dat de Club ondeskundig geleid wordt en niet in het belang van de supporters handelt, zal de Federatie niet bang zijn om kritiek te leveren. De Federatie zal echter niet alleen bestaan om kritiek te uiten; de Federatie zal er ook zijn om de Club te helpen. Door de vaardigheden en expertise van haar leden aan te boren kan zij op deze manier oplossingen aanbieden.

De Federatie wordt geleid door haar leden. Het is een Federatie door Antwerpsupporters, voor de Antwerpsupporters. Elk lid kan zich kandidaat stellen om bij het bestuur van de Federatie te komen. De Federatie is wettelijk geregistreerd, al het ingezamelde geld zal eveneens deel uitmaken van alle leden. De Federatie biedt regelmatig updates aan de leden via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, e-mails en website.

 

@FASC1880

Koop het #bosuil90 Boek

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015. All Rights Reserved.