Gebruikerslogin

Standpunt FASc aangaande komend weekend

De laatste weken zijn er heel wat veranderingen op onze geliefde club gebeurd. Het spel is niet goed, de punten die vooropgesteld werden halen we niet, de aanstelling van John Bico als sportief manager en David Gevaert als terug nieuwe T1.
We horen frustraties, ongenoegen, artikels die in de pers en op de sociale media zijn verschenen, maar ook heel veel tegenkantingen onder de supporters.

Dit weekend staan er heel wat acties gepland vanuit verschillende supportersgroepen. Zo zal de training van aanstaande zaterdag 10u bijgewoond worden door heel wat supporters.
Er zal een ontmoeting plaatsvinden met de supportersgroepen en het Antwerp bestuur en op zondag een actie dat men het stadion in de 80ste minuut gaat verlaten.

Als bestuur zijnde van de federatie hebben we hierover kort samengezeten om een standpunt uit te brengen.

Gezien het feit dat wij een erkend orgaan zijn door de club:
- Dat supporters vrij zijn om te kiezen of ze een van bovenvermelde acties willen bijwonen of uitvoeren.
- Dat iedere supporter zijn vrije keuze is om akkoord te gaan met de huidige gang van zaken en bedenkingen over het besturen van onze club.
- Dat ieder zijn keuze daarin gerespecteerd dient te worden.
- En deze samenleving, ieder recht heeft op zijn eigen mening waarbij niemand met de vinger word gewezen.
- Dat John Bico aangeduid is voor het sportieve vlak en niet voor het financiële. Mocht dit veranderen dan zullen wij hierop een nieuw standpunt innemen.
- Wij geen enkele actie steunen die zowel de club als de FASc kan schaden los van het feit dat acties worden georganiseerd door supporters met of zonder een stadionverbod.

Het bestuur van de FASc hoopt hierbij een standpunt ingenomen te hebben en jullie hierover goed gecommuniceerd heeft.

@FASC1880

Koop het #bosuil90 Boek

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015. All Rights Reserved.