Gebruikerslogin

Antwerp G-Fans, erkenning bij R. Antwerp F.C. en sinds 2015 bij de F.A.S.c

De ‘Antwerp G-fans’ is een officiëlesupportersclub van Royal Antwerp Football Club.
Personen met een handicap kunnen dankzij de Antwerp G-fans één thuiswedstrijd per maand bijwonen onder begeleiding
van ervaren vrijwilligers.
Sinds vorig seizoen werden zij ook erkend als officiële Supporters Club van de Federatie Antwerp Supporters.
Wij, als Federatie steunen deze groep supporters in alle vormen als mogelijk.
In overleg, samen met hen, zullen we de gepaste steun bieden.
Wij vinden het belangrijk dat 'iedereen' een verplaatsing moet meemaken.
Zo zijn ze vorig jaar meegegaan naar Cercle Brugge. Verplaatsingen organiseren voor hen is organisatorisch moeilijk maar zij hebben andere faciliteiten nodig dan een persoon zonder beperkingen. Dit brengt financiële kosten met zich mee.

Om iedereen eens bewust te maken wat het bestuur van de G-fans allemaal doet en verwacht, om deze mensen met een beperking voetbal te doen beleven zoals wij, willen we hen voorstellen.

Personen met een handicap botsen op heel wat drempels. Naar een voetbalstadion gaan is een hele onderneming voor iemand met een handicap. Met de G-fans willen wij mensen bereiken die anders niet op de Bosuil zouden geraken. Voetbal kan een belangrijk onderdeel zijn om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ook voor sociale contacten en het delen van een groepsgevoel vinden wij dit initiatief belangrijk, zeker in de grootste stad van Vlaanderen.
De G-Fans bestaan sinds 2012 en werkt uitsluitend met vrijwilligers. In het bestuur zetelen 5 personen die 1 maal per maand samenkomen.

De Antwerp G-Fans heeft de volgende doelstellingen:

1. zoveel mogelijk personen met een beperking laten genieten van de wedstrijden en de sfeer op Antwerp;
2. het aantrekken van nieuwe vrijwilligers voor het bestuur en begeleiding tijdens de wedstrijden;
3. elk seizoen minstens één uitwedstrijd bijwonen;
4. voorstellen te doen die de infrastructuur en de community werking op R.A.F.C. ten goede kunnen komen;
5. een optimale communicatie nastreven, zowel met onze leden, de club, de F.A.S.c. als met derden.

Korte geschiedenis:
De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) wil in 2012 op vraag van een aantal leden een voetbalwedstrijd in de nationale competitie bijwonen. Op de Bosuil wordt KVG meteen warm onthaald. Het idee ontstaat om de G-fans een vaste structuur te geven.
Tot het einde van het seizoen 2013-2014 neemt Mark Bogaerts de rol van vertegenwoordiger op zich. Mark is community manager en vervult deze rol met veel overgave. Hij blijkt een echte trekker voor de G-fans neemt ook het meeste van het praktische werk op zich.
In 2013 worden de G-Fans genomineerd voor de Bronzen Pagadder, de vrijwilligersprijs van het ACW. Uiteindelijk gaat de hoofdprijs naar een ander sociaal project, maar we zijn vereerd dat we bij de eind laureaten zijn!

Voor de wedstrijd van januari 2014 schrijven voor het eerst 30 personen met een beperking zich in om een wedstrijd met de G-fans bij te wonen. Een record!
Nog in 2014 geven vrijwilligers van de G-fans workshops in de Plantijn-Hogeschool.
Onze eigen vrijwilligers krijgen op hun beurt een vorming van Intro VZW omtrent het begeleiding van mensen met een beperking op grootschalige evenementen.
Intussen hangen er donkere wolken boven de Great Old. Dit heeft ook zijn gevolgen voor de werking van de G-Fans. Door onder meer financiële problemen van de club stelt Mark zijn functie van community manager ter beschikking. Rudy Ryckewaert, een polyvalente medewerker met een groot Antwerp-hart, neemt het roer over.
De G-Fans worden nu geleid door Pieter Vermeulen. Pieter is opvoeder/begeleider in Monikenheide vzw, een voorziening voor personen met een handicap uit Zoersel.

In oktober organiseert de provincie Antwerpen een groots opgezette actie om G-sport in de kijker te zetten. Die avond zouden 19 Antwerp G-fans met veel trots de aftrap van de wedstrijd mogen geven.
Helaas zien onze trouwe G-fans in het seizoen 2014-2015 uiteindelijk slechts één overwinning van de Liefdevolle Kleuren. Op alle andere wedstrijden waar de G-fans aanwezig zijn verliest de club of speelt ze in het beste geval gelijk.
Op het einde van het seizoen 2014-2015 neemt Patrick Decuyper de club over. Al snel waait er een nieuwe wind door de club. Supportersvereniging Act AS One profileert zich steeds meer als een constructieve en sociale partner voor de club en de G-fans. Een tijd lang is er sprake van de oprichting van een communityplatform waarin Act As One en RAFC zouden participeren. De G-fans zouden hier mee in ondergebracht worden. Het plan gaat uiteindelijk niet door.
Vanaf het begin van het seizoen 2015-2016 kunnen we opnieuw allemaal samen op onze vaste stek gaan zitten. Onze minder mobiele deelnemers kunnen overigens al sinds enige tijd plaats nemen op de rolstoeltoegankelijke tribune die geïntegreerd werd in de hoofdtribune.
We onderzoeken of we een officiële supportersclub kunnen worden. Daarvoor is aansluiting bij de FASC noodzakelijk. De erkenning is een feit bij aanvang van het seizoen 2015-2016. Onze Peter is Danny Laureysen, de T2 van Antwerp. Voortaan kunnen we ook mee naar een uitwedstrijd, wat voor het eerst gebeurt op 10 april 2016 (naar Cercle Brugge).

Op 27 juli 2015 staan we voor het eerst met een eigen infostand op de Antwerp fandag.
Met ingang van het seizoen 2016-2017 speelt Antwerp in de hervormde competitie 1B.
Pieter Vermeulen geeft als voorzitter de fakkel door aan Steven Herman. Het bestuur verwelkomt 2 nieuwe leden: Shana en Stefan.
In februari 2016 lanceren we onze eigen facebook-pagina. https://www.facebook.com/antwerpgfans/
Via meerdere kanalen blijven we sympathisanten oproepen om zich kandidaat te stellen als vrijwilliger en/of bestuurslid: flyers, Antwerp Clubblad, Handiscoop (tijdschrift van KVG), vrijwilligerswerk.be, facebook, de fandag, enz...

Partners:

Het kan niet genoeg onderstreept worden dat onze werking niet mogelijk zou zijn zonder hulp en ondersteuning van de volgende partners.

a) Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG):
KVG kan beschouwd worden als de ‘peter’ van de G-Fans. KVG stelt zowel haar kennis als de nodige logistieke ondersteuning ter beschikking. Het contactadres van de G-Fans is dan ook de afdeling van KVG Antwerpen-Mechelen, Stenenbrug 96, 2140 Borgerhout.
De G-Fans moedigen alle deelnemers dan ook aan om lid te worden van KVG.

b) Royal Antwerp Football Club (RAFC):
Allereerst doet RAFC een prachtige tegemoetkoming in de ticketprijs. Een deelnemer betaalt 5 EUR, voor de begeleider is het gratis. Dit is een uitzonderlijke geste, waar de G-Fans de club zeer erkentelijk voor zijn. Hiermee alleen al doet Antwerp haar faam als warme familiale club alle eer aan.
RAFC liet een rolstoeltoegankelijke tribune bouwen aan de voorzijde van Tribune 1.
Zo hebben rolstoelgebruikers een eigen plek in het stadion. Het platform werd op een hoogte gebouwd om iedereen een optimaal zicht te bieden.
Een gedeelte van Tribune 1 boven dit rolstoelplatform is bovendien gereserveerd voor de G-Fans.

In augustus 2014 werd de bouw van het rolstoelplatform in het stadion voltooid. De Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT) inspecteerde de werken en deed in haar verslag bijkomende aanbevelingen om de toegankelijkheid van de hele Bosuil-site te verbeteren. Het bestuur van de G-Fans bezorgde dit rapport aan de club.
Daarnaast stuurt RAFC regelmatig een vertegenwoordiger naar onze bestuursvergaderingen om gemeenschappelijke aandachtspunten te bekijken en concrete afspraken te maken, zoals voor de tickets en de parking.
Antwerp G-Fans heeft een eigen pagina op de website van RAFC en heeft via de club ook een e-mailaccount.

c) Federatie Antwerp Supporters Clubs (FASC):
De Federatie Antwerp Supporters (Clubs) is het overkoepelende orgaan van erkende supportersverenigingen van RAFC. De Federatie streeft ernaar door dialoog de banden tussen het bestuur van Royal Antwerp Football Club en haar supporters versterken. Ook behartigt zij de belangen van de supporters en staat zij in voor de praktische zaken zoals de organisatie van de uitwedstrijden.

De Federatie houdt regelmatige bijeenkomsten, verzorgt nieuwsbrieven, e-mails en heeft een eigen website (www.fasc.be).
Antwerp G-Fans is (kosteloos!) aangesloten bij de FASC. Bij de uitwedstrijd op Cercle Brugge (april 2016) heeft de FASC een actieve rol gespeeld om alles in goede banen te leiden.
Foto’s van Cercle-Brugge - Antwerp (2-2), april 2016. Met een eigen bus op verplaatsing, een primeur in België!
Als traditieclub bestaat er op de Bosuil nog steeds een vlaggenparade voor de aanvang van de wedstrijd. Een deelnemer van de G-Fans mag steeds mee het veld op met onze vlag.
Voor onze G-fans is het een magisch moment om onze clubvlag te mogen ronddragen op de Heilige Bosuilmat terwijl ze worden toegejuicht door duizenden andere Antwerp-supporters!

En de toekomst?
Antwerp G-fans blijft zich via KVG inzetten voor een toegankelijker Bosuilstadion.
Ook willen we meer deelnemers overtuigen om naar de wedstrijden te komen. We zijn overtuigd van het potentieel, maar beseffen dat er nog veel hindernissen zijn waardoor supporters met een beperking de stap voorlopig niet kunnen of durven zetten.
Momenteel organiseren wij één thuiswedstrijd per maand. Mits extra mankracht zouden we meer matchen op onze kalender kunnen zetten. Daarom blijven wij regelmatig oproepen lanceren om onze gelederen te versterken.
Voorlopig werken de G-Fans onder de paraplu van KVG. Op termijn willen we echter op eigen benen staan, zowel op structureel als op financieel vlak.
Tot slot is het onze wens om extra samenwerkingsverbanden aan te gaan, zoals met
overheden, andere G-supporterswerkingen, onderwijsinstellingen, de vzw Intro, enz.

Dank aan iedereen die de G-Fans een warm hart toedraagt!

@FASC1880

Koop het #bosuil90 Boek

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015. All Rights Reserved.