Gebruikerslogin

Supporters Direct

Supporters Direct’ is een door de UEFA gesteunde organisatie die in het begin van de jaren '00 in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht. 
In 2006 is er een Europese tak opgestart. 
Sindsdien helpt SD ook over heel Europa supportersgroepen bij het opzetten van juridische structuren om fans meer inspraak te geven in hun favoriete voetbalclub.

Supporters Direct werkt via het systeem van ‘trusts’ of fondsen, waarbij supporters investeren in hun club en in ruil daarvoor een bepaalde zeggenschap krijgen en meer betrokken worden bij de werking van hun club.

Door deze ‘one fan, one vote’ strategie wordt een voetbalclub een democratische, transparante en gestructureerde vereniging. De fans kunnen zich zo vereenzelvigen met de missie, visie en strategie van hun club die alle leden in samenspraak met elkaar hebben goedgekeurd. 
Het WIJ-gevoel, waarbij niemand wordt uitgesloten, bepaalt immers mee het succes van een vereniging.

We zijn zeer trots om op dit gebied een pioniersrol te spelen in de Belgische supportersbeweging.

 

Supporters Direct heeft een studie gedaan naar de haalbaarheid van een SD Europe. Het volledige verslag kan hier bekijken.

In 2012 werd FAS(C) nauw betrokken door ESKABEE VZW bij een Europees project.

Supporters Direct was de initiatiefnemer en werkte tijdens dit project samenwerken met 9 partners:

A la Nantaise (Frankrijk), Associação de Adeptos Sportinguistas (Portugal), Cooperatives Europe; Federación de Accionistas y socios del Fútbol Español (Spanje), Friends of the Rebel Army Society (Ierland), Svenska Footballssupporterunionen (Zweden), Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Regionale Emilia Romagna (Italië), Unsere Kurve (Duitsland) en de VZW Eskabee 1935.

Het project liep tot en met juni 2013 en had als voornaamste doel de Europese voetbalsupporters bewust te maken dat er een rol kan of moet weggelegd zijn voor hen in het beleid van hun clubs.

 

Op 7 November 2012 maakte SD Europe in het Europees parlement te Brussel zijn standpunt en visie omtrent het Europees voetbal en de belangrijke rol van de supporters hierin bekend, met de voorstelling van een ‘position paper’: ‘The Heart of the Game: Why Supporters are Vital to Improving Governance in Football’, of hoe supporters als belangrijkste betrokkenen het voetbalbeleid kunnen verbeteren. Gastheer voor dit evenement was Europees parlementslid Ivo Belet.

Dit essay toont ook aan hoe transparantie en medezeggenschap van supporters in het beleid van hun club kan zorgen voor een opwaardering van het Europees voetbal. 
De belangrijkste standpunten omvatten: een heropleving van supportersbetrokkenheid, 
de uitbreiding van bestaande nationale supportersnetwerken en de invoering van clublicenties en financiële fair play regels in alle Europese voetballiga’s. De belangrijkste betrokken organisaties van het Europees voetbal waren aanwezig: vertegenwoordigers van de UEFA, Premier League, Bundesliga, Belgische Pro League, …

Ook een twintigtal Europese parlementsleden volgden nauwgezet de uiteenzetting. 
Supportersverenigingen die streven naar meer transparantie en medezeggenschap, of die reeds betrokken zijn bij het beleid, tekenden eveneens present. Zo stuurden onder meer FC United Of ManchesterA La Nantaise (FC Nantes), Hamburg SV SupportersThe Swans Trust,FORAS (Cork City), AAS (Sporting Clube de Portugal) en de Belgische verenigingen Eskabee 1935 en FAS(c) vertegenwoordigers.

Als gastheer van het evenement verwelkomde Europees parlementslid Ivo Belet de aanwezigen, en loofde hij het reeds gedane werk van de vele supportersverenigingen in gans Europa. “Supportersbetrokkenheid in het Europees voetbal is een uitstekend middel om meer mensen te betrekken, maar eveneens om een goede financiële en organisatorische werking bij voetbalclubs te stimuleren.”

Antonia Hagemann, hoofd van Supporters Direct Europe, gaf verduidelijking bij de doelstellingen van het essay en bij de resultaten die SD Europe en zijn partners reeds geboekt hebben. “Wij zullen alles doen wat mogelijk is om meer bekendheid en kennis te creëren, de duurzaamheid van voetbalclubs te verhogen, en de rol van de supporters te versterken.”

Na deze twee introducties volgde een paneldiscussie met Raphael Honigstein (Süddeutsche Zeitung, The Guardian) als moderator. Het panel bestond uit David Lampitt (CEO, Supporters Direct), William Gaillard (Adviseur, UEFA), Emanuel Medeiros (CEO, European Professional Football Leagues) en Christian Mueller (CEO, SG Dynamo Dresden).

Het hoofdonderwerp tijdens de paneldiscussie was de behoefte aan goed beleid én financiële stabiliteit bij voetbalclubs, en de rol die georganiseerde supportersverenigingen kunnen spelen om dit te bewerkstelligen.

Zeer positief was de steun van het panel omtrent supportersbetrokkenheid, evenals de groeiende steun van andere belangrijke voetbalorganisaties. Het evenement in het Europees parlement geeft aan dat de beweging aan belang wint en in de komende maanden en jaren zal blijven groeien.

Klik op een van onderstaande links om de volledige versie of de samenvatting (summary) van Supporters Direct Europe's 'position paper' te downloaden.

Supporters Direct Europe: position paper 2012

Supporters Direct Europe: position paper 2012 (summary)

 

 

Eskabee 1935 lanceert handboek “Supportersinspraak”

Vereniging streeft zo naar meer supportersparticipatie in beleid van Europese voetbalclubs

Eskabee 1935 heeft het handboek “Supportersinspraak” gelanceerd: hierin bundelt de vereniging alle ideeën, richtlijnen en praktische tips om de modale voetbalfans zo veel mogelijk te laten participeren binnen het beleid van hun favoriete voetbalclub. “De verspreiding van dit handboek moet een eerste grote stap vormen bij de opbouw van een Europees supportersnetwerk dat streeft naar meer democratie en transparantie binnen het moderne voetbal.”

Supporters Direct: het Europese voetbal heeft nood aan meer transparantie en democratie

Het Europese voetbal beleeft woelige tijden. Door de komst van exotische miljardairs wordt de kloof tussen een beperkt kransje topclubs en de rest van het peloton steeds groter. Supporters Direct Europe steunt weliswaar het plan van de UEFA om via de Financial Fair Play de exuberante lonen en miljoenenschulden binnen het voetbal aan te pakken, maar gelooft dat er meer nodig is om ons voetbal opnieuw zuiverder te krijgen.

“We zijn ervan overtuigd dat het moderne voetbal baat heeft bij meer transparantie en democratie”, aldus Jim Van De Vyver, coördinator voor België en bestuurslid van Eskabee 1935. “Zo vermijd je niet alleen financiële debacles, maar wordt de sociaal-maatschappelijke rol van het voetbal opnieuw geaccentueerd. Supporters moeten meer inspraak krijgen en mee een hoofdrol spelen binnen het bestuur en de besluitvorming van hun favoriete clubs. Anders riskeer je dat traditieclubs verdwijnen of het speeltje worden van een miljonair die de basis van het voetbal niet begrijpt. Er zijn de laatste tijd voorbeelden genoeg: Cardiff City dat door zijn Maleisische eigenaar veplicht wordt om de traditionele kleuren en logo op te geven, Hull City dat zijn naam dreigt te verliezen. In Duitsland, waar de clubs van oudsher in handen waren van de fans, wordt de 50% + 1 regel bedreigd. Het is dus tijd voor de supporters om in te grijpen. Een club stelt immers niks voor zonder zijn fans. Zij vormen nog altijd de basis van het voetbal.”

Steun van UEFA en Europese Commissie

Supporters Direct Europe werkt aan de opbouw van een Europees netwerk van supportersverenigingen die allen streven naar maximale participatie binnen het beleid van hun favoriete club. Op die manier hoopt men collectief te kunnen wegen op het beleid van Europese clubs, om zo meer democratische structuren binnen het voetbal te verspreiden.

Een eerste stap werd vorig jaar gezet via het project ‘Improving Football Governance through Supporter Involvement and Community Ownership’, dat onder andere leidde tot de creatie van een nationaal netwerk van Italiaanse supportersverenigingen (‘Supporters in Campo’) en het behoud van de 50% + 1 regel in Zweden.

Dit unieke project bestond uit een samenwerking tussen Supporters Direct Europe en acht verschillende supportersorganisaties. Het initiatief kreeg steun van de Europese voetbalbond UEFA en werd gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Richtlijnen en handboek

Het project ‘Improving Football Governance through Supporter Involvement and Community Ownership’ leverde ook een finaal eindrapport af, dat de nodige aanbevelingen en richtlijnen bevatte voor de verschillende overheden en voetbalbonden: 
Politici op Europees, nationaal en regionaal niveau zouden samen met de nationale voetbalbonden en liga’s de voetbalclubs moeten aanmoedigen om op een constructieve manier samen te werken met democratische supportersverenigingen. 
De verdeling van collectief vergaarde inkomsten en gesubsidieerde gemeenschapsgelden binnen het voetbal moet gekoppeld worden aan voorwaarden. Nationale bonden, liga’s en voetbalclubs die niet voldoen aan eerder gemaakte afspraken met betrekking tot goed beleid en gestructureerde supportersbetrokkenheid, mogen geen financiële beloningen ontvangen. 
Supporter Liaison Officers dienen voortdurend te worden gebruikt als een middel om de supportersbetrokkenheid bij voetbalclubs aan te moedigen.

Het finale sluitstuk bestaat uit de verspreiding van het handboek “Supportersinspraak” dat alle ideeën, richtlijnen en praktische tips heeft gebundeld om te komen tot meer inbreng van de gewone voetbalfan binnen het moderne voetbal. Daarnaast bevat dit handboek enkele concrete voorbeelden van supportersorganisaties, en belicht het enkele voetbalclubs die vandaag reeds volledig in handen zijn van hun fans en worden geleid volgens de principes waar Supporters Direct Europe voor staat.

U kan een exemplaar van dit handboek downloaden via onderstaande link: 
http://www.eskabee.be/downloads/toolkit_belgium.pdf

 

@FASC1880

Koop het #bosuil90 Boek

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015. All Rights Reserved.